Chuyên trang tuyển dụng nhân sự DOJI

Cơ hội nghề nghiệp tại DOJI

Việc làm hấp dẫn

STT Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
1 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH Hà Nội Thỏa thuận 18/12/2019
2 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH Hà Nội Thỏa thuận 29/11/2019
3 CHUYÊN VIÊN LÀM GIÁ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 26/11/2019
4 CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG Hà Nội Thỏa thuận 26/11/2019
5 PHÓ QUẦY BÁN LẺ TRANG SỨC Thanh Hóa Thỏa thuận 25/11/2019
6 THỢ KIM HOÀN TẠI NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019
7 NHÂN VIÊN AN NINH TẠI NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019
8 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019
9 NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TRUNG TÂM TRANG SỨC CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019
10 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019