Chuyên trang tuyển dụng nhân sự DOJI

Cơ hội nghề nghiệp tại DOJI

Việc làm hấp dẫn

STT Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
1 LỄ TÂN HÀNH CHÍNH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 23/03/2020
2 Trưởng bộ phận An ninh Tập đoàn Hà Nội Thoả thuận 05/03/2020
3 TƯ VẤN VIÊN BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI Hà Nội Thỏa thuận 04/02/2020
4 TRƯỞNG/PHÓ QUẦY TRANG SỨC CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020
5 THỢ KIM HOÀN CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020
6 NHÂN VIÊN AN NINH CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020
7 NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020
8 NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020
9 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020
10 NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020