Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
TRƯỞNG PHÒNG BRAND MARKETING Hà Nội Thỏa thuận 22/07/2020 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT BÁN LẺ MIỀN BẮC Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2020 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ TRANG SỨC Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2020 Nộp đơn
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Kiểm toán Nội bộ Hà Nội Thỏa thuận 15/07/2020 Nộp đơn
PHÓ PHÒNG ĐỐI TÁC NHÂN SỰ Hà Nội Thỏa thuận 06/07/2020 Nộp đơn