Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
GIÁM ĐỐC BÁN LẺ Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CẦN THƠ Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH QUẢNG NINH Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC MARKETING Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
KỸ SƯ TRƯỞNG TÒA NHÀ TẠI HẠ LONG Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH VẬN HÀNH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ PHÁP CHẾ Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ TRANG SỨC VÀNG TÂY Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG TRADE MARKETING Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn