Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
Trưởng bộ phận An ninh Tập đoàn Hà Nội Thoả thuận 05/03/2020 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH Hà Nội Thỏa thuận 29/11/2019 Nộp đơn
PHÓ QUẦY BÁN LẺ TRANG SỨC Thanh Hóa Thỏa thuận 25/11/2019 Nộp đơn
Trưởng phòng Trang sức thiết kế Vàng Tây Hà Nội Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Kế toán trưởng DOJI Land Hà Nội Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Trợ lý Khối MKT cho TGĐ Hà Nội Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
PGĐ Kinh doanh CN Cần Thơ Cần Thơ Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
PGĐ Kinh doanh CN Đà Nẵng Đà Nẵng Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Giám đốc kinh doanh chi nhánh TPHCM TP.Hồ Chí Minh Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Phó phòng hành chính tổng hợp Tập đoàn Hà Nội Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Giám đốc Cụm chi nhánh Bình Dương - Đồng Nai Bình Dương - Đồng Nai Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Giám đốc Cụm chi nhánh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Giám đốc Cụm chi nhánh Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Phó phòng thúc đẩy doanh số (Phụ trách vàng ta+Nano) Hà Nội Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Giám đốc Trung tâm Trang sức DOJI Tower Hà Nội Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Giám đốc Chi nhánh Lào Cai Lào Cai Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Phó Phòng Kế Hoạch và Phân Tích Tài Chính Hà Nội Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Trưởng phòng Quản lý và Phát triển khách hàng Tập đoàn Hà Nội Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
Trưởng phòng Đối Tác Nhân Sự 3 (Phụ trách cụm chi nhánh Miền Nam) TP.Hồ Chí Minh Thoả thuận 07/11/2019 Nộp đơn