Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
KỸ SƯ TRƯỞNG TÒA NHÀ Hà Nội Thỏa thuận 04/09/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY TRANG SỨC CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Hà Nội Thỏa thuận 03/08/2019 Nộp đơn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BÁN LẺ Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2019 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRANG SỨC Hà Nội Thỏa thuận 18/07/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI GIA LÂM Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn
PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 20/06/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Hà Nội Thỏa thuận 09/04/2019 Nộp đơn
PHÓ GIÁM ĐỐC NGUỒN NHÂN LỰC Hà Nội Thỏa thuận 09/04/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KHO Hà Nội Thỏa thuận 02/04/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG TRANG SỨC Hà Nội Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CỤM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - ĐỒNG NAI Bình Dương - Đồng Nai Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CỤM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN - KHÁNH HÒA Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CỤM CHI NHÁNH HÀ NAM - NAM ĐỊNH - NINH BÌNH Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH LÀO CAI Lào Cai Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG/ PHÓ CỬA HÀNG TẠI QUẢNG BÌNH Quảng Bình Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN PHẨM Hà Nội Thỏa thuận 25/03/2019 Nộp đơn
THƯ KÝ DỰ ÁN Hà Nội Thỏa thuận 11/03/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG ĐỐI NGOẠI Hà Nội Thỏa thuận 09/03/2019 Nộp đơn