Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẬP ĐOÀN Hà Nội Thỏa thuận 22/11/2018 Nộp đơn
THƯ KÝ CHỦ TỊCH Hà Nội Thỏa thuận 19/11/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG NHÓM THỦ TỤC Hà Nội Thỏa thuận 06/11/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG CA KỸ THUẬT TÒA NHÀ Hà Nội Thỏa thuận 05/11/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN Hà Nội Thỏa thuận 15/10/2018 Nộp đơn
QUẢN LÝ DỰ ÁN Hà Nội Thỏa thuận 05/10/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ Hà Nội Thỏa thuận 03/10/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC KINH DOANH (CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH) TP.Hồ Chí Minh Thỏa thuận 14/09/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BẮC NINH Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG NHÓM PHÁP CHẾ Hà Nội Thỏa thuận 03/10/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THANH HÓA Thanh Hóa Thỏa thuận 26/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC BÁN LẺ Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CẦN THƠ Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH QUẢNG NINH Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC MARKETING Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
KỸ SƯ TRƯỞNG TÒA NHÀ TẠI HẠ LONG Quảng Ninh Thỏa thuận 03/10/2018 Nộp đơn
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn