Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ TRANG SỨC VÀNG TÂY Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG TRADE MARKETING Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Hà Nội Thỏa thuận 10/09/2018 Nộp đơn
PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH TẬP ĐOÀN KIÊM TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP NHÀ MÁY Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn