Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH Hà Nội Thỏa thuận 29/11/2019 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH LÀO CAI Lào Cai Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC KINH DOANH (CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH) TP.Hồ Chí Minh Thỏa thuận 14/09/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BẮC NINH Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THANH HÓA Thanh Hóa Thỏa thuận 26/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC BÁN LẺ Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CẦN THƠ Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH QUẢNG NINH Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC MARKETING Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH VẬN HÀNH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Hà Nội Thỏa thuận 10/09/2018 Nộp đơn