Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
TRƯỞNG NHÓM PHÁP CHẾ Hà Nội Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
KỸ SƯ TRƯỞNG TÒA NHÀ TẠI HẠ LONG Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Hà Nội Thỏa thuận 16/08/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG NHÓM PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ PHÁP CHẾ Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ TRANG SỨC VÀNG TÂY Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG TRADE MARKETING Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH TẬP ĐOÀN KIÊM TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP NHÀ MÁY Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn