Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG Hà Nội Thỏa thuận 05/09/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 03/08/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN TÒA NHÀ Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI HUẾ Huế Thỏa thuận 12/06/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN SẢN XUẤT Đông Anh - Hà Nội Thỏa thuận 28/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ Hà Nội Thỏa thuận 21/05/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN TÒA NHÀ Hà Nội Thỏa thuận 14/05/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 14/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Hà Nội Thỏa thuận 13/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH NÌNH BÌNH Ninh Bình Thỏa thuận 08/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hà Nội Thoả thuận 07/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 23/04/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN MUA HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 23/04/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI QUẢNG BÌNH Quảng Bình Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THU NGÂN TẠI QUẢNG BÌNH Quảng Bình Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn