Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
LỄ TÂN HÀNH CHÍNH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 23/03/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH Hà Nội Thỏa thuận 18/12/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN LÀM GIÁ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 26/11/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG Hà Nội Thỏa thuận 26/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TRUNG TÂM TRANG SỨC CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT BÁN LẺ Hà Nội Thoả thuận 01/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH LÀO CAI Lào Cai Thỏa thuận 29/10/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHI NHÁNH LÀO CAI Lào Cai Thỏa thuận 29/10/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG Hà Nội Thỏa thuận 05/09/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 03/08/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN TÒA NHÀ Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI HUẾ Huế Thỏa thuận 12/06/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN SẢN XUẤT Đông Anh - Hà Nội Thỏa thuận 28/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn