Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 19/04/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI QUẢNG BÌNH Quảng Bình Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THU NGÂN TẠI QUẢNG BÌNH Quảng Bình Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP Đồng Tháp Thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH LONG XUYÊN- AN GIANG An Giang thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN MARKETING CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ Hà Nội Thỏa thuận 25/02/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHỤ TRÁCH CHI NHÁNH Hà Nội thỏa thuận 21/02/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN TÔNG HỢP QUẢN TRỊ NỘI BỘ Hà Nội thỏa thuận 21/02/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN Hà Nội Thỏa thuận 21/02/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hà Nội Thỏa thuận 19/02/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hà Nội Thỏa thuận 18/01/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH NINH BÌNH) Ninh Bình thỏa thuận 08/01/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING Hà Nội thỏa thuận 20/12/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI KIÊN GIANG Rạch Giá - Kiên Giang Thỏa thuận 19/11/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI KIÊN GIANG Rạch Giá - Kiên Giang Thỏa thuận 19/11/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI KIÊN GIANG Rạch Giá - Kiên Giang Thỏa thuận 19/11/2018 Nộp đơn