Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (CHI NHÁNH THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (CHI NHÁNH THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CHO THUÊ VĂN PHÒNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Hà Nội Thỏa Thuận 16/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ LAO ĐỘNG Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Hà Nội Thỏa thuận 14/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ TRANG SỨC 3D Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH VÀ NỘI THẤT Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Hải Phòng Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH QUẢNG NINH Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG) Đà Nẵng Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (CHI NHÁNH NGHỆ AN) Nghệ An Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn