Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ TRANG SỨC 3D Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH VÀ NỘI THẤT Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Hải Phòng Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH QUẢNG NINH Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG) Đà Nẵng Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (CHI NHÁNH NGHỆ AN) Nghệ An Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH HẢI PHÒNG) Hải Phòng Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 03/10/2018 Nộp đơn
LỄ TÂN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 16/08/2018 Nộp đơn
KỸ SƯ CƠ ĐIỆN (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 03/10/2018 Nộp đơn
KỸ SƯ KỸ THUẬT TÒA NHÀ Quảng Ninh Thỏa thuận 03/10/2018 Nộp đơn
KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 03/10/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THỦ TỤC Hà Nội Thỏa thuận 06/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Hà Nội Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn