Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TRUNG TÂM TRANG SỨC CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ Hà Nội Thỏa thuận 25/02/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHỤ TRÁCH CHI NHÁNH Hà Nội thỏa thuận 21/02/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN TÔNG HỢP QUẢN TRỊ NỘI BỘ Hà Nội thỏa thuận 21/02/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH NINH BÌNH) Ninh Bình thỏa thuận 08/01/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING Hà Nội thỏa thuận 20/12/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN MẶT BẰNG TP.Hồ Chí Minh Thỏa Thuận 15/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN MẶT BẰNG Hà Nội Thỏa Thuận 15/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Hà Nội Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG Hà Nội Thỏa thuận 07/08/2018 Nộp đơn
THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC Hà Nội Thỏa thuận 31/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CHO THUÊ VĂN PHÒNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Hà Nội Thỏa Thuận 16/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn