Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ Hà Nội Thỏa thuận 25/02/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHỤ TRÁCH CHI NHÁNH Hà Nội thỏa thuận 21/02/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN TÔNG HỢP QUẢN TRỊ NỘI BỘ Hà Nội thỏa thuận 21/02/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH NINH BÌNH) Ninh Bình thỏa thuận 08/01/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING Hà Nội thỏa thuận 20/12/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN MẶT BẰNG TP.Hồ Chí Minh Thỏa Thuận 15/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN MẶT BẰNG Hà Nội Thỏa Thuận 15/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Hà Nội Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG Hà Nội Thỏa thuận 07/08/2018 Nộp đơn
THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC Hà Nội Thỏa thuận 31/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CHO THUÊ VĂN PHÒNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Hà Nội Thỏa Thuận 16/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ LAO ĐỘNG Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Hà Nội Thỏa thuận 14/08/2018 Nộp đơn