Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH LONG XUYÊN- AN GIANG An Giang thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hà Nội Thỏa thuận 01/10/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN LẬP PHIẾU (TẠI HÀ NỘI) Hà Nội Thỏa thuận 20/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN LẬP PHIẾU (CHI NHÁNH THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ (CHI NHÁNH THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (CHI NHÁNH THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (CHI NHÁNH THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Hải Phòng Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH QUẢNG NINH Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG) Đà Nẵng Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (CHI NHÁNH NGHỆ AN) Nghệ An Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH HẢI PHÒNG) Hải Phòng Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 03/10/2018 Nộp đơn
LỄ TÂN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 16/08/2018 Nộp đơn