Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI HÀ NỘI Hà Nội Thỏa thuận 14/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH CA TỐI TẠI QUẢNG BÌNH Quảng Bình Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC Quảng Bình Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI HÀ NỘI Hà Nội thỏa thuận 14/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI LONG XUYÊN- AN GIANG An Giang thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI CAO LÃNH- ĐỒNG THÁP Đồng Tháp thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH CHI NHÁNH CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP Đồng Tháp Thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI LONG XUYÊN- AN GIANG An Giang thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn