Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
TƯ VẤN VIÊN BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI Hà Nội Thỏa thuận 04/02/2020 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY TRANG SỨC CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY TRANG SỨC TẠI CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
CỬA HÀNG TRƯỞNG TẠI CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH CHI NHÁNH LÀO CAI Lào Cai Thỏa thuận 29/10/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG QUẦY TRANG SỨC TẠI CHI NHÁNH LÀO CAI Lào Cai Thỏa thuận 29/10/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC CHI NHÁNH LÀO CAI Lào Cai Thỏa thuận 29/10/2019 Nộp đơn
TƯ VẤN VIÊN ĐỒNG HỒ CAO CẤP Hà Nội Thoả thuận 18/09/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN BÁN HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 11/09/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI HÀ NỘI Hà Nội Thỏa thuận 21/08/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN TẠP VỤ Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2019 Nộp đơn