Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
TƯ VẤN VIÊN ĐỒNG HỒ CAO CẤP Hà Nội Thoả thuận 18/09/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN BÁN HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 11/09/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI HÀ NỘI Hà Nội Thỏa thuận 21/08/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN TẠP VỤ Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2019 Nộp đơn
TUYỂN 100 THỢ KIM HOÀN HỌC VIỆC Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI HUẾ Huế Thỏa thuận 12/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI VŨNG TÀU Vũng Tàu Thỏa thuận 11/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI VŨNG TÀU Vũng Tàu Thỏa thuận 11/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI HẢI PHÒNG TP.Hải Phòng Thỏa thuận 04/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI HẢI PHÒNG TP.Hải Phòng Thỏa thuận 04/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI HẢI PHÒNG TP.Hải Phòng Thỏa thuận 04/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI HÀ NỘI Hà Nội Thỏa thuận 13/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn