Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI KIÊN GIANG Rạch Giá - Kiên Giang Thỏa thuận 19/11/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ TRANG SỨC TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH (CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN) Thái Nguyên Thỏa thuận 12/10/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH Hà Nội Thỏa thuận 19/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (CHI NHÁNH HẢI PHÒNG) Hà Nội Thỏa thuận 18/09/2018 Nộp đơn
LỄ TÂN NHÀ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 18/09/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ TRANG SỨC Quảng Ninh Thỏa thuận 07/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 07/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN LẬP PHIẾU (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 07/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (TẠI THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 19/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 30/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (TẠI HÀ NỘI) Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN) Thái Nguyên Thỏa thuận 23/08/2018 Nộp đơn