Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 07/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN LẬP PHIẾU (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 07/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (TẠI THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 19/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 30/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (TẠI HÀ NỘI) Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN) Thái Nguyên Thỏa thuận 23/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN LẬP PHIẾU (TẠI CẨM PHẢ - QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ (TẠI CẨM PHẢ - QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ (TẠI HÀ NỘI) Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn