Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ (TẠI HÀ NỘI) Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn