Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN LẬP PHIẾU (TẠI CẨM PHẢ - QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ (TẠI CẨM PHẢ - QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ (TẠI HÀ NỘI) Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn