Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI HÀ NỘI Hà Nội Thỏa thuận 14/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC Quảng Bình Thỏa thuận 01/04/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI HÀ NỘI Hà Nội thỏa thuận 14/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI CAO LÃNH- ĐỒNG THÁP Đồng Tháp thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI LONG XUYÊN- AN GIANG An Giang thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH Hà Nội Thỏa thuận 19/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (CHI NHÁNH HẢI PHÒNG) Hà Nội Thỏa thuận 18/09/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ TRANG SỨC Quảng Ninh Thỏa thuận 07/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (TẠI THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 19/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (TẠI HÀ NỘI) Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (TẠI HẠ LONG - QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN) Thái Nguyên Thỏa thuận 23/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN LẬP PHIẾU (TẠI CẨM PHẢ - QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn