Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN TẠP VỤ Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI HẢI PHÒNG TP.Hải Phòng Thỏa thuận 04/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI HẢI PHÒNG TP.Hải Phòng Thỏa thuận 04/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI KIÊN GIANG Rạch Giá - Kiên Giang Thỏa thuận 19/11/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 07/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN LẬP PHIẾU (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 07/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 30/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn