Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn