Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
THỢ KIM HOÀN TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN (TẠI BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN - HỌC VIỆC Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN (TẠI HẠ LONG VÀ CẨM PHẢ - QUẢNG NINH) Quảng Ninh Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN (CHI NHÁNH THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN (CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN) Thái Nguyên Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn