Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH TẠI NHÀ MÁY Hà Nội Thỏa thuận 07/03/2019 Nộp đơn