Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
TRƯỞNG NHÓM THỦ TỤC Hà Nội Thỏa thuận 06/11/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG CA KỸ THUẬT TÒA NHÀ Hà Nội Thỏa thuận 05/11/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ TRANG SỨC TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN Hà Nội Thỏa thuận 15/10/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH (CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN) Thái Nguyên Thỏa thuận 12/10/2018 Nộp đơn
KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH VÀ NỘI THẤT Hà Nội Thỏa thuận 09/10/2018 Nộp đơn
QUẢN LÝ DỰ ÁN Hà Nội Thỏa thuận 05/10/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ BÀN GIAO BẤT ĐỘNG SẢN Hà Nội Thỏa thuận 05/10/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 03/10/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ Hà Nội Thỏa thuận 03/10/2018 Nộp đơn
THƯ KÝ DỰ ÁN Hà Nội Thỏa thuận 02/10/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ BÀN GIAO BẤT ĐỘNG SẢN Quảng Ninh Thỏa thuận 01/10/2018 Nộp đơn
KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hà Nội Thỏa thuận 01/10/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH Hà Nội Thỏa thuận 19/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (CHI NHÁNH HẢI PHÒNG) Hà Nội Thỏa thuận 18/09/2018 Nộp đơn
LỄ TÂN NHÀ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 18/09/2018 Nộp đơn