Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN AN NINH Hà Nội Thỏa thuận 19/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (CHI NHÁNH HẢI PHÒNG) Hà Nội Thỏa thuận 18/09/2018 Nộp đơn
LỄ TÂN NHÀ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 18/09/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC KINH DOANH (CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH) TP.Hồ Chí Minh Thỏa thuận 14/09/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY BÁN LẺ TRANG SỨC Quảng Ninh Thỏa thuận 07/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 07/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN LẬP PHIẾU (TẠI HẠ LONG) Quảng Ninh Thỏa thuận 07/09/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN (TẠI BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BẮC NINH Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN LẬP PHIẾU (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH BẮC NINH) Bắc Ninh Thỏa thuận 27/08/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN LẬP PHIẾU (TẠI HÀ NỘI) Hà Nội Thỏa thuận 20/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN MẶT BẰNG TP.Hồ Chí Minh Thỏa Thuận 15/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN MẶT BẰNG Hà Nội Thỏa Thuận 15/08/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG NHÓM PHÁP CHẾ Hà Nội Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Hà Nội Thỏa thuận 25/08/2018 Nộp đơn