Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hà Nội Thỏa thuận 18/01/2019 Nộp đơn
PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Đà Nẵng Thỏa thuận 18/01/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHI NHÁNH NINH BÌNH) Ninh Bình thỏa thuận 08/01/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI TỪ SƠN - BẮC NINH Bắc Ninh thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NGHỆ AN Nghệ An thỏa thuận 27/12/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING Hà Nội thỏa thuận 20/12/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẬP ĐOÀN Hà Nội Thỏa thuận 22/11/2018 Nộp đơn
THƯ KÝ CHỦ TỊCH Hà Nội Thỏa thuận 19/11/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI KIÊN GIANG Rạch Giá - Kiên Giang Thỏa thuận 19/11/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI KIÊN GIANG Rạch Giá - Kiên Giang Thỏa thuận 19/11/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI KIÊN GIANG Rạch Giá - Kiên Giang Thỏa thuận 19/11/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI KIÊN GIANG Rạch Giá - Kiên Giang Thỏa thuận 19/11/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG NHÓM THỦ TỤC Hà Nội Thỏa thuận 06/11/2018 Nộp đơn
TRƯỞNG CA KỸ THUẬT TÒA NHÀ Hà Nội Thỏa thuận 05/11/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI THỦY NGUYÊN Thủy Nguyên - Hải Phòng Thỏa thuận 23/10/2018 Nộp đơn