Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN TẠP VỤ Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2019 Nộp đơn
TUYỂN 100 THỢ KIM HOÀN HỌC VIỆC Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2019 Nộp đơn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BÁN LẺ Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2019 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRANG SỨC Hà Nội Thỏa thuận 18/07/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN TÒA NHÀ Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI GIA LÂM Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn
PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 20/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI HUẾ Huế Thỏa thuận 12/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI HUẾ Huế Thỏa thuận 12/06/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN / THỢ BẠC TẠI VŨNG TÀU Vũng Tàu Thỏa thuận 11/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI VŨNG TÀU Vũng Tàu Thỏa thuận 11/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI VŨNG TÀU Vũng Tàu Thỏa thuận 11/06/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG/ PHÓ TRUNG TÂM TRANG SỨC TẠI VŨNG TÀU Vũng Tàu Thỏa thuận 11/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI HẢI PHÒNG TP.Hải Phòng Thỏa thuận 04/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI HẢI PHÒNG TP.Hải Phòng Thỏa thuận 04/06/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI HẢI PHÒNG TP.Hải Phòng Thỏa thuận 04/06/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG/ PHÓ TRUNG TÂM TRANG SỨC TẠI HẢI PHÒNG TP.Hải Phòng Thỏa thuận 04/06/2019 Nộp đơn
KẾ TOÁN SẢN XUẤT Đông Anh - Hà Nội Thỏa thuận 28/05/2019 Nộp đơn