Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
LỄ TÂN HÀNH CHÍNH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN DOJILAND Hà Nội Thỏa thuận 23/03/2020 Nộp đơn
Trưởng bộ phận An ninh Tập đoàn Hà Nội Thoả thuận 05/03/2020 Nộp đơn
TƯ VẤN VIÊN BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI Hà Nội Thỏa thuận 04/02/2020 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY TRANG SỨC CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NAM Hà Nam Thỏa thuận 30/01/2020 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH Hà Nội Thỏa thuận 18/12/2019 Nộp đơn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH Hà Nội Thỏa thuận 29/11/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN LÀM GIÁ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 26/11/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG Hà Nội Thỏa thuận 26/11/2019 Nộp đơn
PHÓ QUẦY BÁN LẺ TRANG SỨC Thanh Hóa Thỏa thuận 25/11/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn