Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
TƯ VẤN VIÊN ĐỒNG HỒ CAO CẤP Hà Nội Thoả thuận 18/09/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN BÁN HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 11/09/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG Hà Nội Thỏa thuận 05/09/2019 Nộp đơn
KỸ SƯ TRƯỞNG TÒA NHÀ Hà Nội Thỏa thuận 04/09/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI HÀ NỘI Hà Nội Thỏa thuận 21/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH NHÀ MÁY Hà Nội Thỏa thuận 13/08/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY TRANG SỨC CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG Hải Dương Thỏa thuận 06/08/2019 Nộp đơn
PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Hà Nội Thỏa thuận 03/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 03/08/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN TẠP VỤ Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2019 Nộp đơn
TUYỂN 100 THỢ KIM HOÀN HỌC VIỆC Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2019 Nộp đơn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BÁN LẺ Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2019 Nộp đơn
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRANG SỨC Hà Nội Thỏa thuận 18/07/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN TÒA NHÀ Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 04/07/2019 Nộp đơn