Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
THỢ KIM HOÀN TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG/ PHÓ TRUNG TÂM TRANG SỨC TẠI QUẢNG NAM Tam Kỳ - Quảng Nam Thỏa thuận 24/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ MÁY Đông Anh - Hà Nội Thỏa thuận 23/05/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ Hà Nội Thỏa thuận 21/05/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN TÒA NHÀ Hà Nội Thỏa thuận 14/05/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN - HỌC VIỆC Hà Nội Thỏa thuận 14/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI HÀ NỘI Hà Nội Thỏa thuận 14/05/2019 Nộp đơn
LỄ TÂN HÀNH CHÍNH Hà Nội Thỏa thuận 14/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Hà Nội Thỏa thuận 13/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH NÌNH BÌNH Ninh Bình Thỏa thuận 08/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hà Nội Thoả thuận 07/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI SA ĐÉC Đồng Tháp Thỏa thuận 04/05/2019 Nộp đơn