Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI HÀ NỘI Hà Nội thỏa thuận 14/03/2019 Nộp đơn
THƯ KÝ DỰ ÁN Hà Nội Thỏa thuận 11/03/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG ĐỐI NGOẠI Hà Nội Thỏa thuận 09/03/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG PHÒNG BRAND MARKETING Hà Nội Thỏa thuận 09/03/2019 Nộp đơn
KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH TẠI NHÀ MÁY Hà Nội Thỏa thuận 07/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI LONG XUYÊN- AN GIANG An Giang thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG/ PHÓ QUẦY BÁN LẺ TẠI LONG XUYÊN- AN GIANG An Giang thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI CAO LÃNH- ĐỒNG THÁP Đồng Tháp thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
CỬA HÀNG TRƯỞNG CHI NHÁNH LONG XUYÊN- AN GIANG An Giang thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH CHI NHÁNH CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP Đồng Tháp Thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
CỬA HÀNG TRƯỞNG CHI NHÁNH CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP Đồng Tháp Thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN CHI NHÁNH CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP Đồng Tháp Thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG/ PHÓ QUẦY BÁN LẺ CHI NHÁNH CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP Đồng Tháp Thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP Đồng Tháp Thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC TẠI LONG XUYÊN- AN GIANG An Giang thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH LONG XUYÊN- AN GIANG An Giang thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN CHI NHÁNH LONG XUYÊN- AN GIANG An Giang thỏa thuận 04/03/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KINH DOANH CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ Thỏa thuận 28/02/2019 Nộp đơn