Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (TẠI THANH HÓA) Thanh Hóa Thỏa thuận 19/07/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN - HỌC VIỆC Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC (TẠI HÀ NỘI) Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CHO THUÊ VĂN PHÒNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Hà Nội Thỏa Thuận 16/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Hà Nội Thỏa thuận 16/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ LAO ĐỘNG Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2018 Nộp đơn
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ TRANG SỨC 3D Hà Nội Thỏa thuận 14/07/2018 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn
KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH VÀ NỘI THẤT Hà Nội Thỏa thuận 12/07/2018 Nộp đơn