Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH Hà Nội Thỏa thuận 18/12/2019 Nộp đơn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH Hà Nội Thỏa thuận 29/11/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN LÀM GIÁ HÀNG Hà Nội Thỏa thuận 26/11/2019 Nộp đơn
CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG Hà Nội Thỏa thuận 26/11/2019 Nộp đơn
PHÓ QUẦY BÁN LẺ TRANG SỨC Thanh Hóa Thỏa thuận 25/11/2019 Nộp đơn
THỢ KIM HOÀN TẠI NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN AN NINH TẠI NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRANG SỨC CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ KIÊM THU NGÂN TRUNG TÂM TRANG SỨC CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
TRƯỞNG/PHÓ QUẦY TRANG SỨC TẠI CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
CỬA HÀNG TRƯỞNG TẠI CHI NHÁNH NAM ĐỊNH Nam Định Thoả thuận 12/11/2019 Nộp đơn
Trưởng phòng Trang sức thiết kế Vàng Tây Hà Nội Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Kế toán trưởng DOJI Land Hà Nội Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Trợ lý Khối MKT cho TGĐ Hà Nội Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
PGĐ Kinh doanh CN Cần Thơ Cần Thơ Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
PGĐ Kinh doanh CN Đà Nẵng Đà Nẵng Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Giám đốc kinh doanh chi nhánh TPHCM TP.Hồ Chí Minh Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Phó phòng hành chính tổng hợp Tập đoàn Hà Nội Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn
Giám đốc Cụm chi nhánh Bình Dương - Đồng Nai Bình Dương - Đồng Nai Thỏa thuận 07/11/2019 Nộp đơn