Ngày 06/11/2018

TRƯỞNG NHÓM THỦ TỤC

Mã tuyển dụng: dj-2018
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển: 1
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2018
Chức danh: Cán bộ quản lý
Địa điểm làm việc: Hà Nội