Ngày 09/03/2019

TRƯỞNG PHÒNG BRAND MARKETING

Mã tuyển dụng: DJ-2019
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển: 1
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2019
Chức danh: Cán bộ quản lý
Địa điểm làm việc: Hà Nội

Tin tuyển dụng khác