Chuyên trang tuyển dụng nhân sự DOJI

Cơ hội nghề nghiệp tại DOJI

Việc làm hấp dẫn

STT Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
1 QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG Hà Nội Thỏa thuận 21/06/2022
2 Trợ Lý Chủ Tịch Hà Nội Thỏa thuận 21/06/2022
3 THỢ KIM HOÀN TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRANG SỨC Hà Nội Thỏa thuận 21/06/2022
4 CHUYÊN VIÊN ĐỐI TÁC NHÂN SỰ Hà Nội Thỏa thuận 21/06/2022
5 PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT Hà Nội Thỏa thuận 21/06/2022
6 PHÓ GIÁM ĐỐC MARKETING PHỤ TRÁCH THƯƠNG HIỆU Hà Nội Thỏa thuận 21/06/2022
7 KỸ SƯ KIỂM SOÁT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC & PCCC Hà Nội Thỏa thuận 21/06/2022
8 TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ TRANG SỨC VÀNG TÂY Hà Nội Thỏa thuận 21/06/2022
9 TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH Hà Nội Thỏa thuận 21/06/2022
10 GIÁM ĐỐC BÁN LẺ MIỀN TRUNG Đà Nẵng Thỏa thuận 21/06/2022