Chuyên trang tuyển dụng nhân sự DOJI

Cơ hội nghề nghiệp tại DOJI

Việc làm hấp dẫn

STT Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
1 Thư Ký Ban Lãnh Đạo Tập Đoàn Thành Thạo Tiếng Anh Hà Nội Thỏa thuận 12/10/2021
2 Trưởng phòng Pháp chế Hà Nội Thỏa thuận 12/10/2021
3 Chuyên viên Pháp chế Hà Nội Thỏa thuận 12/10/2021
4 Giám Đốc Chi Nhánh Thái Nguyên Thái Nguyên Thỏa thuận 12/10/2021
5 Phó Phòng Mua Sắm Tập Trung (Mảng Đấu Thầu Xây Dựng) Hà Nội Thỏa thuận 12/10/2021
6 Giám đốc Trung tâm Vận hành tòa nhà Hà Nội Thỏa thuận 12/10/2021
7 Trưởng phòng Đào tạo Tập đoàn Hà Nội Thỏa thuận 12/10/2021
8 Chuyên viên Truyền thông Nội bộ Hà Nội Thỏa thuận 12/10/2021
9 Trưởng Phòng Kiểm Soát Thiết Kế Hà Nội Thỏa thuận 12/10/2021
10 Chuyên viên Chính sách Nhân sự Hà Nội Thỏa thuận 12/10/2021