Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
Quản Lý Trung Tâm Trang Sức Hà Nội 15.000.000 - 20.000.000 14/06/2024 Nộp đơn
Trưởng nhóm Bán buôn Vàng Hà Nội 20.000.000 - 30.000.000 13/06/2024 Nộp đơn
Giám Đốc Bán Lẻ Hồ Chí Minh Hà Nội 60.000.000 - 70.000.000 29/05/2024 Nộp đơn
Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng Quảng Ninh 30.000.000 - 40.000.000 31/05/2024 Nộp đơn
Giám đốc Bán buôn toàn quốc Hà Nội Thỏa thuận 22/05/2024 Nộp đơn
Phó phòng Kinh doanh Vàng Hà Nội 30.000.000 - 50.000.000 22/05/2024 Nộp đơn
Trưởng phòng Kinh doanh bán lẻ Trang Sức Vàng Ta Hà Nội 40.000.000 - 60.000.000 22/05/2024 Nộp đơn
Trưởng phòng Chăm Sóc Khách hàng Hà Nội 40.000.000 - 60.000.000 11/06/2024 Nộp đơn
Giám sát Bán lẻ miền Bắc Hà Nội 15.000.000 - 25.000.000 22/05/2024 Nộp đơn
Trưởng phòng Cung ứng Hà Nội Thỏa thuận 25/05/2024 Nộp đơn
Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Hà Nội Thỏa thuận 17/05/2024 Nộp đơn
Giám Đốc Kinh Doanh Bán Lẻ Toàn Quốc Hà Nội Thỏa thuận 22/05/2024 Nộp đơn
Giám đốc Nhà máy Hà Nội Thỏa thuận 22/05/2024 Nộp đơn
Trưởng phòng Truyền thông & Sự kiện Hà Nội Thỏa thuận 04/06/2024 Nộp đơn