Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
Giám Đốc Bán Lẻ Hồ Chí Minh Hà Nội 60.000.000 - 70.000.000 29/05/2024 Nộp đơn
Giám đốc Bán buôn toàn quốc Hà Nội Thỏa thuận 22/05/2024 Nộp đơn
Giám Đốc Kinh Doanh Bán Lẻ Toàn Quốc Hà Nội Thỏa thuận 22/05/2024 Nộp đơn
Giám đốc Nhà máy Hà Nội Thỏa thuận 22/05/2024 Nộp đơn