Thông tin tuyển dụng

Tên công việc Địa điểm Lương Ngày đăng
Chuyên viên Kinh doanh Bán buôn Vàng Hà Nội 15.000.000 - 20.000.000 13/06/2024 Nộp đơn
Chuyên viên Quản lý hợp đồng Hà Nội 10.000.000 - 15.000.000 27/05/2024 Nộp đơn
Chuyên viên Tổ chức sự kiện Hà Nội 15.000.000 - 22.000.000 17/05/2024 Nộp đơn
Chuyên Viên Phân Tích Tổng Hợp Hà Nội 15.000.000 - 20.000.000 13/06/2024 Nộp đơn
Nhân Viên Trực Tổng Đài Hà Nội 10.000.000 - 13.000.000 14/06/2024 Nộp đơn
Giám định viên Ngọc học Hà Nội 10.000.000 - 15.000.000 21/05/2024 Nộp đơn