Cơ hội Phát triển

Phát triển cá nhân

Với sứ mệnh được tuyên ngôn là “Hướng tới con người và vì con người”, DOJI luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua việc bồi dưỡng, đào tạo; trao quyền; tạo cơ hội thăng tiến và thể hiện bản thân cho mỗi nhân viên để họ có thể phát huy năng lực và phát triển toàn diện về mọi mặt. Nhiều chương trình đào tạo kỹ năng nghiệp vụ và phát triển bản thân được doanh nghiệp tổ chức. Các nhân viên mới sẽ được đào tạo về kiến thức chuyên môn từ những giảng viên nội bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Trong khi đó, toàn bộ nhân viên sẽ được tham gia các khóa học về quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và ra quyết định, lập kế hoạch khoa học, tư duy sáng tạo, dịch vụ khách hàng … nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng làm việc. Tập đoàn cũng thường xuyên tổ chức các buổi talkshow với sự chia sẻ của Ban lãnh đạo hoặc các chuyên gia nổi tiếng để giao lưu khích lệ, động viên tinh thần làm việc của nhân viên.