Hệ thống các Công ty trong Tập đoàn

Các Công ty liên kết góp vốn:

 • Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
 • Công ty CP Đầu tư & Phát triển N&G
 • Công ty CP Diana Unicharm
 • Công ty Đầu tư & Khoáng sản Yên Bái
 • Công ty TNHH Blue Star City

Các Công ty thành viên trực thuộc:

 • Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND
 • Công ty CP VBĐQ SJC Đà Nẵng
 • Công ty CP VBĐQ SJC Hà Nội
 • Công ty TNHH Đầu tư Thương mại DOJI
 • Công ty CP Đá quý và Vàng Yên Bái
 • Công ty TNHH Xây lắp và Kỹ thuật Phúc Thịnh
 • Công ty CP XNK Văn hóa phẩm
 • Công ty TNHH Thế giới Kim Cương
 • Công ty CP TGKC
 • Công ty CP Khu du lịch Sinh thái Tam Đảo
 • Công ty CP Đầu tư và Thương Mại Bông Sen Đỏ
 • Công ty CP TM Hải Phòng Plaza
 • Công ty TNHH Bất động sản Blue Star
 • Công ty CP Ngoại thương và phát triển đầu tư địa ốc Châu Lục