Ngày 15/07/2020

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Kiểm toán Nội bộ

Mã tuyển dụng: DJ-2020
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển: 01
Hạn nộp hồ sơ: 14/08/2020
Chức danh: Cán bộ quản lý
Địa điểm làm việc: Hà Nội

- Điều hành và quản lý trực tiếp toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kiểm soát và Kiểm toán Nội bộ và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về các hoạt động kiểm tra nội bộ, giám sát tuân thủ tại Công ty.

- Tham mưu giúp Ban lãnh đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động liên quan đến KSNB trong Tập đoàn. Là đầu mối thực hiện xây dựng và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định tổ chức hoạt động KSNB, các quy trình nghiệp vụ Kiểm soát và KTNB...

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình và nội dung công tác chi tiết của TT Kiểm soát và KTNB trên cơ sở kế hoạch năm và phương hướng chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ việc thực hiện các quy định của pháp luật và các quy trình nghiệp vụ, quy chế nội bộ của các bộ phận nghiệp vụ theo kế hoạch; Thảo luận, thống nhất các phát hiện và giải pháp khắc phục với các phụ trách bộ phận liên quan và lập báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban lãnh đạo.

- Tổ chức theo dõi, giám sát việc khắc phục các vấn đề đã phát hiện theo báo cáo của KSNB và theo đề xuất đã được duyệt.

- Sắp xếp, phân công nhiệm vụ, đào tạo hướng dẫn và kiểm soát công việc của các cán bộ, nhân viên trong Trung tâm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả công việc cao.

- Giám sát việc chấp hành quy định của Tập đoàn và quy định của pháp luật về tài chính.

- Phối hợp cùng tham gia công tác đối ngoại với các cơ quan, tổ chức theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn;

- Đánh giá các rủi ro, ngăn ngừa sai phạm trong quy trình xử lý nghiệp vụ

- Phát hiện kịp thời những sai phạm trong xử lý nghiệp vụ giúp cho doanh nghiệp tránh khỏi thuất thoát tài sản.

- Kiến nghị giải pháp ngăn ngừa các sai phạm đã và đang xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra.

- Khuyến nghị/ giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục sai phạm, rủi ro trong mỗi bộ phận, phòng ban, mỗi quyết định trong toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Xác lập/ hỗ trợ thiết lập công cụ quản lý nghiệp vụ đối với tất cả các hoạt động của từng phòng ban bộ phận trong toàn doanh nghiệp.

- Tư vấn và hướng dẫn việc xây dựng các tài liệu phục vụ công tác quản lý điều hành các hoạt động trên toàn doanh nghiệp

- Xây dựng các công cụ để làm căn cứ để tiến hành các thủ tục Kiểm soát nội bộ, căn cứ đánh giá tính tuân thủ, trung thực, đúng đắn trong công tác quản lý điều hành các hoạt động của doanh nghiệp.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo các vấn đề liên quan đến vấn đề kiểm soát nội bộ trong toàn công ty, và các công việc khác.

1/Học vấn và kinh nghiệm

 • - Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành: kế toán, kiểm toán - tài chính thuộc các trường: Học viện tài chính, Kinh tế quốc dân, Học viện ngân hàng, Ngoại thương

  - Giới tính: Nam, Nữ

  - Kinh nghiệm: đã có kinh nghiệm trong công tác quản lý công việc kế toán - tài chính; kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ít nhất 05 năm trở lên.

  - Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và tìm kiếm khai thác thông tin trên hệ thống internet.

  - Tư cách đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, trung thực, nhiệt tình trong công việc; sức khỏe tốt.

  -Yêu cầu tốt nghiệp loại giỏi trở lên. Có các chứng chỉ như CPA là một lợi thế.

  - Kỹ năng đào tạo, phát triển nhân viên. Kỹ năng giao tiếp thiết phục. Kỹ năng đàm phán

2/ Năng lực, phẩm chất cần có

      Năng lực

 • Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH;
 • Có network và mối quan hệ tốt trong lĩnh vực tuyển dụng
 • Kỹ năng quản trị xung đột;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Kỹ năng quản trị các quy định, quy trình tác nghiệp liên quan;
 • Kỹ năng quản lý nhân sự và dẫn dắt nhóm làm việc;
 • Kỹ năng đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn nhân viên;
 • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
 • Kỹ năng thống kê, phân tích;
 • Kỹ năng báo cáo;
 • Khả năng quản trị rủi ro;
 • Kỹ năng xử lý và giải quyết tình huống;
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
 • Kỹ năng thuyết trình, trình bày;
 • Khả năng sử dụng công nghệ thông tin, tin học văn phòng word, excel, powpoint…;
 • Khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh thành thạo.

      Phẩm chất cá nhân

 • Liêm chính;
 • Đạo đức nghề nghiệp;
 • Gắn bó với Tập đoàn;
 • Năng động;
 • Chủ động; 
 • Sáng tạo;
 • Trách nhiệm;
 • Nhiệt huyết;
 • Thích nghi;
 • Bền bỉ;
 • Chịu căng thẳng áp lực;
 • Học hỏi.

3/Yêu cầu khác

 • Nam/Nữ, sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, ưa nhìn;
 • Tuổi từ 30 - 45;
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.

1/Học vấn và kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, kinh tế hoặc các ngành có liên quan;
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm Trưởng/Phó phòng nhân sự tại các Công ty có quy mô từ 200 nhân sự trở lên;
 • Ưu tiên làm việc ở đơn vị có mô hình Đối tác nhân sự;
 • Ưu tiên ứng viên có thế mạnh về tuyển dụng các vị trí cấp cao;
 • Am hiểu luật lao động, pháp luật liên quan đến chế độ – chính sách của Người lao động.

2/ Năng lực, phẩm chất cần có

      Năng lực

 • Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH;
 • Có network và mối quan hệ tốt trong lĩnh vực tuyển dụng
 • Kỹ năng quản trị xung đột;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc;
 • Kỹ năng tổ chức triển khai công việc;
 • Kỹ năng quản trị các quy định, quy trình tác nghiệp liên quan;
 • Kỹ năng quản lý nhân sự và dẫn dắt nhóm làm việc;
 • Kỹ năng đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn nhân viên;
 • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
 • Kỹ năng thống kê, phân tích;
 • Kỹ năng báo cáo;
 • Khả năng quản trị rủi ro;
 • Kỹ năng xử lý và giải quyết tình huống;
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
 • Kỹ năng thuyết trình, trình bày;
 • Khả năng sử dụng công nghệ thông tin, tin học văn phòng word, excel, powpoint…;
 • Khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh thành thạo.

      Phẩm chất cá nhân

 • Liêm chính;
 • Đạo đức nghề nghiệp;
 • Gắn bó với Tập đoàn;
 • Năng động;
 • Chủ động; 
 • Sáng tạo;
 • Trách nhiệm;
 • Nhiệt huyết;
 • Thích nghi;
 • Bền bỉ;
 • Chịu căng thẳng áp lực;
 • Học hỏi.

3/Yêu cầu khác

 • Nam/Nữ, sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, ưa nhìn;
 • Tuổi từ 30 - 45;
 • Không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật khác như nói nhịu, ngắn lưỡi, đầy lưỡi.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

 • Vòng 1: Chọn lọc hồ sơ và sơ tuyển;
 • Vòng 2: Phỏng vấn với Bộ phận Tuyển dụng  và Bộ phận Chuyên môn;
 • Vòng 3: Phỏng vấn với Ban Lãnh đạo Tập đoàn (với các chức danh chuyên viên cao cấp, quản lý).

LIÊN HỆ VÀ NỘP HỒ SƠ

 • Hồ sơ gửi trực tiếp về: Phòng Đối tác Nhân sự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Tầng 7, Tòa nhà DOJI Tower, Số 5 Lê Duẩn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
 • Hồ sơ gửi trực tuyến: nhấn vào nút “NỘP ĐƠN” hoặc “APPLY” trên tin đăng tuyển dụng.
 • Yêu cầu bắt buộc: Hồ sơ phải có kèm ẢNH CHÂN DUNG và phải có bản khai THÔNG TIN ỨNG VIÊN (APPLICATION FORM) theo quy định của Tập đoàn.
 • Link download: http://tuyendung.doji.vn/
 • Thông tin liên hệ:
 • - Email: tuyendung@doji.vn
 • - Điện thoại: 024.3366.2288 - Máy lẻ: 6713

LƯU Ý ĐẶC BIỆT

 • Tiếp nhận các hồ sơ đủ tiêu chuẩn theo tiêu chí tuyển dụng;
 • Các hồ sơ đạt yêu cầu vòng sơ tuyển sẽ được mời phỏng vấn trong vòng 7-14 ngày kể từ ngày Tập đoàn tiếp nhận hồ sơ.Hồ sơ không đạt yêu cầu vui lòng không hoàn trả.